» Inbouwadviezen » Turbo  

MONTAGE ADVIES TURBO’S

Olie aansluitingen
Demonteer de olie aan- en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo,
gebruik nooit vloeibare pakking!!!                         

Vergeet niet de motorolie te vernieuwen!!!


Luchtleidingen

Monteer altijd een nieuw luchtfilter en reinig de lucht aanzuig buis. Indien er een intercooler is gemonteerd dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd.
Bevestiging op het spruitstuk
Controleer het uitlaatspruitstuk zorgvuldig, het kan nog metaalresten bevatten van de vorige turboschade.
Deze moeten worden verwijderd. Een spruitstuk met scheuren zal de nieuwe turbo kunnen beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.
Carter ontluchting en motorconditie
In veel gevallen is de carter ontluchting van de motor aangesloten op de lucht aanvoerleiding van de turbo. Een verstopte carter ontluchting  veroorzaakt olie afvoerproblemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast.
Controleer beide punten.
Testen
Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien.
Overtuig uzelf van het feit dat voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd.
Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle bouten worden nagetrokken.

Bij twijfel of voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Previous page: Cilinderkop
Next page: Compressor